Welsh Language Drama Club

“Bydd Clwb Drama BlAGur yn ail ddechrau ar ei newydd wedd ar fore Sadwrn Dachwedd y 6ed. O’r diwedd – byddwn yn cwrdd wyneb yn wyneb yng Nghanolfan Arad Goch – ac mae hyn yn gyfle i ddechrau ar brosiect newydd cyffrous!

Nodwch yr amseroedd:  BlAGur Bach (bl 2 – 4) : 10 – 11, a BlAGur Mawr (bl 5 a 6) – 11.15 – 12.15.   Cysylltwch ag anne@aradgoch.org os am ymuno yn yr hwyl!

BlAGur Drama Club will be recommencing back in the Canolfan on Sat 6th November (Welsh language drama club) Contact anne@aradgoch.org for details”

 

Comments are closed.