Welcome!

Ysgol Llwyn-yr-Eos is a community based Primary school at the heart of an integrated children’s campus in Penparcau on the outskirts of Aberystwyth, Ceredigion

Croeso!

Ysgol gynradd gymunedol yw Ysgol Llwyn-yr-Eos wedi lleoli ynghanol campws integredig i blant ym Mhenparcau ar gyrion Aberystwyth, Ceredigion

Our Mission

Ysgol Llwyn Yr Eos is a place where every child matters. Our team of enthusiastic and dedicated staff work conscientiously to raise standards and continually improve the school. We provide opportunities for every pupil and in their journey of learning our goal is to guide and provide them with the skills required for a bright and successful future.

Ein Cenhadaeth

Mae Ysgol Llwyn yr Eos yn fan lle mae pob plentyn yn bwysig. Mae ein tîm o staff brwdfrydig ac ymroddedig yn gweithio'n gydwybodol i godi safonau a gwella'r ysgol yn barhaus. Rydym yn darparu cyfleoedd i bob disgybl ac yn eu taith o ddysgu, ein nod yw arwain a darparu'r sgiliau sydd eu hangen arnynt ar gyfer dyfodol disglair a llwyddiannus.

Learn more about our school: Dysgwch mwy am ein hysgol

Latest News:

The latest news and updates from Ysgol Llwyn-yr-Eos.

Read all News >>

Calendar

Upcoming Events

View all Events >>

our staff

View all Staff >>