Croeso!

Mae Ysgol Llwyn-yr-Eos yn ysgol Gynradd gymunedol sydd wrth galon campws plant integredig ym Mhenparcau ar gyrion Aberystwyth, Ceredigion.

“Yn Ysgol Llwyn yr Eos, mae pob plentyn o bwys i ni. Mae ein tîm o staff brwdfrydig ac ymroddgar yn gweithio’n gydwybodol i godi safonau a gwella’r ysgol yn gyson. Rydym yn cynnig cyfleoedd i’r holl ddisgyblion ac yn ystod eu llwybr dysgu ein nod yw eu harwain a’u cyfarparu â’r sgiliau sy’n ofynnol am ddyfodol disglair a llwyddiannus.”

NEWYDDION DIWEDDARAF:

Y newyddion a’r diweddaraf o Ysgol Llwyn-yr-Eos.

Darllenwch yr holl newyddion >>

Calendr

Upcoming Events

Gweler yr holl Ddigwyddiadau >>

ein staff

Gweler yr holl Staff >>