Blog

Cystadleuaeth Gymnasteg Rotary

Mae'r ysgol yn falch iawn o'r disgyblion a gymerodd ran yn y Gystadleuaeth Gymnasteg Rotary yn ddiweddar. Pob lwc i bawb sy'n mynd i'r rownd derfynol yn Y Bala ym mis Ebrill.
Darllen mwy