Clybiau Allgyrsiol

Extra Curricular Clubs

Mae yna wahanol glybiau chwaraeon a chrefftau amser cinio ac ar ôl ysgol. Cliciwch ar y ddolen uchod i weld pryd maent yn digwydd. Holwch atrho eich plentyn cyn ymuno â'r clybiau.

Os yw'ch plentyn yn ymuno ag un o'r clybiau chwaraeon, gwnewch yn siŵr ei fod yn gwisgo cit chwaraeon ac esgidiau addas.