Y Nyth

Croeso i’r Nyth, y garafán sefydlog sydd wedi’i hadfywio! Y Nyth yw canolfan anogaeth a lles ar ochr iau'r ysgol. Anela Y Nyth at:

 • Adeiladu ar gryfderau a diddordebau plant er mwyn annog synnwyr o gyflawniad a llwyddiant.
 • Codi hunan-barch a datblygu sgiliau cymdeithasol ac agwedd gadarnhaol.
 • Datblygu amgylchedd cyfeillgar rhwng rhieni, plant a staff.
 • Darparu ymyrraeth ddwys tymor byr yn hytrach na lleoliad hirdymor.
 • Darparu amgylchedd diogel a strwythuredig, gan gynnig cyfleoedd i blant i ddatblygu yn emosiynol ac yn gymdeithasol.
 • Cynnig cyfle i ddysgu trwy brofiadau mewn amgylchedd diogel.

Byddwn ni fel staff yn:

 • Ddibynadwy ac yn gyson.
 • Cynnig amgylchedd gofalus, tawel a diogel er mwyn i’ch plentyn wireddu ei botensial.
 • Gwerthfawrogi ac yn parchu eich plentyn fel unigolyn.
 • Annog annibyniaeth eich plentyn
 • Annog eich plentyn i gymryd rhan mewn gweithgareddau/profiadau newydd a chyffrous
 • Annog sgiliau cymdeithasol ac emosiynol.
 • Gweithio’n agos gydag athrawon prif ffrwd.