Cysylltu

OS YW’CH PLENTYN YN ANHWYLUS NEU’N METHU MYNYCHU’R YSGOL, FFONIWCH Y SWYDDFA AR
01970 617011

GWYBODAETH GYSWLLT

Os yw’ch plentyn yn anhwylus neu’n methu mynychu’r ysgol, ffoniwch y swyddfa ar: 01970 617011

Os oes gennych ymholiadau eraill, defnyddiwch y manylion gyferbyn neu fanylion cyswllt isod.

MANYLION CYSWLLT

Ysgol Llwyn-yr-Eos.
Penparcau

Aberystwyth
SY23 1SH
Ffôn: 01970 617011
E-bost: b.evans3@llwyn-yr-eos.ceredigion.sch.uk